Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội - Chương trình đào tạo
21/10/2013
Các chương trình đào tạo Hệ Trung cấp nghề
Các chương trình đào tạo Hệ Trung cấp nghề

CẤP THOÁT NƯỚC

Nội dung chương trình

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

107

90

13

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

23

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng

45

29

15

1

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

27

3

II

Các môn học/ mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1435

401

933

101

II.1

Các môn học/ mô đun, kỹ thuật cơ sở

210

175

18

17

MH 07

Vẽ kỹ thuật

75

60

9

6

MH 08

Thuỷ lực cơ sở

45

36

5

4

MH 09

Cấp thoát nước cơ bản

60

55

0

5

MH 10

Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động

30

24

4

2

II.2

Các môn học/ mô đun chuyên môn nghề

1225

226

915

84

MĐ 11

Nguội cơ bản

60

10

45

5

MĐ 12

Hàn điện cơ bản

60

10

47

3

MĐ 13

Hàn, dán chất dẻo cơ bản

40

5

30

5

MĐ 14

Lắp mạch điện cơ bản

60

11

44

5

MĐ 15

Nâng chuyển ống, thiết bị

60

10

46

4

MĐ 16

Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề Cấp thoát nước

60

10

45

5

MH 17

Khai triển ống, phụ kiện cấp, thoát nước

30

23

3

4

MĐ 18

Lựa chọn ống, phụ kiện, thiết bị

40

15

20

5

MĐ 19

Lắp đặt máy bơm

60

13

42

5

MĐ 20

Lắp đặt đường ống cấp nước

90

15

70

5

MĐ 21

Lắp đặt đường ống thoát nước

80

15

60

5

MĐ 22

Lắp đặt thiết bị dùng nước

80

15

60

5

MĐ 23

Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước cấp  

75

15

55

5

MĐ 24

Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước thải

60

15

40

5

MĐ 25

Vận hành công trình thu nước và trạm bơm

60

15

40

5

MĐ 26

Vận hành công trình xử lý nước cấp

60

15

40

5

MĐ 27

Vận hành công trình xử lý nước thải

40

7

30

3

MĐ28

Vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thoát nước

60

7

48

5

MĐ 29

Thực tập sản xuất

150

 

150

 

Tổng cộng

1645

508

1023

114


Download chương trình khung tại đây

Bản in    Gửi email
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

   Tư vấn 1

   Tư vấn 2

   Tư vấn 3

View Larger Map
Phòng trọ sinh viên giá rẻ
Nhà cho thuê giá rẻ