Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội - Chương trình đào tạo
17/03/2012
Chương trình đào tạo Khoa Sư phạm dạy nghề
Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho GV dạy trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề: Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2011(Có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) gồm các môđun, môn học sau:

 

Mã môn học, mô-đun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45 giờ

MĐ03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60 giờ

MH04

Phương tiện dạy học

30 giờ

MĐ05

Thực tập sư phạm

160 giờ (4 tuần)

MH06

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

30 giờ

MH07

Lôgíc học

30 giờ


Tổng cộng

400 h


Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho GV dạy trình độ Sơ cấp nghề: Thực hiện theo QĐ số: 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm các môđun, môn học sau:

Mã môn học, mô-đun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

30 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

30 giờ

MĐ03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60 giờ

MĐ04

Thực tập sư phạm

40 giờ (1 tuần)

Tổng cộng

160 h

Chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng dạy học: Theo Quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề  gồm các nội dung sau:

TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

1

Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg và dạy học theo năng lực thực hiện

5

2

Thiết kế đào tạo

5

3

Phát triển đào tạo

6

4

Thực hiện đào tạo

14

5

Đánh giá người học

10

Tổng cộng

40

 + Ngoài ra Khoa còn Đào tạo bồi dưỡng Kiến thức về Khởi sự doanh nghiệp, Kỹ năng nghề và Kỹ năng mềm… 

+ Học xong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên Học viên được cấp Chứng chỉ theo qui định hiện hành.

Bản in    Gửi email
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

   Tư vấn 1

   Tư vấn 2

   Tư vấn 3

View Larger Map
Phòng trọ sinh viên giá rẻ
Nhà cho thuê giá rẻ