Trường cao đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội - Hình ảnh
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
 
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Hội nghị hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - quan hệ doanh nghiệp năm 2014
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Hội nghị hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - quan hệ doanh nghiệp năm 2014
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Hội nghị hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - quan hệ doanh nghiệp năm 2014
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
Nhận cờ của thủ tướng Chính phủ
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
Ban giám hiệu
Hiệu trưởng Đồng Văn Ngọc nhận cup tại lễ vinh danh Doanh nghiệp, danh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh
Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Bộ Cho HS-SV NĂM 2016
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Hội nghị hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - quan hệ doanh nghiệp năm 2014
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
Lế khai mạc hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ V
Hội nghị hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - quan hệ doanh nghiệp năm 2014
LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 7 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 43
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016