vizh-CNendejako

I. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên của nhà trường và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu học tập. 

- Ôn luyện và tổ chức thi đánh giá Tin học IC3, tiếng anh TOEIC cho giáo viên và sinh viên trong trường.

Xem thêm: Trung tâm Tin học - ngoại ngữ

    I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung Tâm đánh giá Kỹ năng ngề quốc gia, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 2016 theo Quyết định số: 175/QĐ-CĐNCĐ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – nay là Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.  

Xem thêm: Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là một tổ chức Đoàn trong môi trường giáo dục nghề nghiệp đối tượng Đoàn viên thanh niên chủ yếu là học sinh, sinh viên đang học tập trong nhà trường, chính vì vậy nhiệm vụ  của chúng tôi là xây dựng các hoạt động phong trào để nhằm tạo các sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên và đồng thời qua các hoạt động phong trào giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho các đoàn viên thanh niên.

Là một cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội, đoàn viên thanh niên trong nhà trường được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sống và đặc biệt là kỹ năng xin việc làm. Những năm gần đây tổ chức đoàn nhận thức thấy việc làm thêm sau giờ học là một kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên là một hành trang trong khởi nghiệp cho tương lai và đặc bệt làm thêm là  một lợi thế của học sinh, sinh viên đang học tập tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi luôn chú trọng bồi dưỡng tư tưởng cho học sinh, sinh viên để mỗi học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có được những ý thức tốt nhất khi tham gia thị trường lao động.

Với khẩu Hiệu " Tuổi trẻ tường Cao đẳng cơ điện Hà Nội thi đua rèn đức, luyện tài" chúng tôi gửi đến các bạn trẻ thông điệp hãy cố gắng học tập và tu luyện đạo đức để một ngày mai lập nghiệp.

II. Cơ cấu tổ chức:

 

- Là một tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị đào tạo nghề nghiệp

- Số lượng đoàn viên của tổ chức duy trì trên 3000 đoàn viên tại 3 cơ sở đào tạo nghề nghiệp với cơ cấu độ tuổi trẻ là học sinh.

BCH Đoàn trường là một cơ quan lãnh đạo tổ chức Đoàn trường gồm 14 đồng chí:

1. Đồng chí : Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Bí thư đoàn trường

2. Đồng chí: Lê Tùng Lâm

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

3. Đồng chí: Nguyễn Hướng Dương

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

4. Đồng chí: Trần Trung

Chức vụ: UV.TV BCH Đoàn – Bí thư Liên Chi CNTT-Kinh Tế- Cơ Khí – Động Lực

5. Đồng chí: Đồng Quang Trung

Chức vụ: UV.TV BCH Đoàn – Bí thư chi đoàn cơ quan

6. Đồng chí: Nguyễn Văn Tam

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

7. Đồng chí: Ngô Thế Hưng

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

8. Đồng chí: Đặng Tú Anh

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

9. Đồng chí: Hoàng Minh Trí

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

10. Đồng chí: Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

11. Đồng chí: Vũ Thị Thu Huyền

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

12. Đồng chí:Hà Vân Ánh

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

13. Đồng chí: Lê Thị Quyên

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

14. Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: UV BCH Đoàn trường

 

BCH Liên chi đoàn:

Liên chi đoàn Điện:

1. Đồng chí: Phạm Văn Pháp

Chức vụ: Bí thư Liên chi điện

Liên chi Đoàn CNTT-Kinh tế - Cơ khí – Động lực

1. Đồng chí: Trần Trung

Chức vụ: Bí thư Liên chi CNTT- Kinh tế - Cơ khí – Động lực

Chi đoàn cơ quan:

1. Đồng chí: Đồng Quang Trung

Chức vụ: Bí thư chi đoàn cơ quan

III. Các thành tích đạt được:

Năm học 2016-2017: Được Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen “ Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô “

 

 

Năm học 2015-2016: Được TW Đoàn tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015-2016”

 

Năm học 2014-2015: : Được TW Đoàn tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2014-2015”

 

Một số hoạt động phong trào tiêu biểu:

 

Hoạt động tình nguyện:

 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và hợp tác quốc tế. 

Xem thêm: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

      Phòng công nghệ thông tin và truyền thông Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội – HCEM được thành lập căn cứ theo Quyết định số 4328/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội. 

Xem thêm: Phòng CNTT và Truyền thông

Thư viện ảnh