Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

1. Lịch thi học kỳ 2:

Lịch thi khóa 14

Lịch thi TN chính trị

2. Thời khóa biểu học kỳ 2:

TKB Học kỳ 2 khóa 13 CS1 2021

TKB Học kỳ 2 khóa 14 CS1 2021

TKB Học kỳ 2 khóa 14 CS2 2021

TKB Học kỳ 2 lớp CGKL 12_ Ô tô 12- CS3 2021

TKB Học kỳ 2 lớp ĐHKK 12A,B - CS1 2021

TKB Học kỳ 2 lớp ĐHKK 13A,B_ ĐCN 13 CLC - CS1 2021

TKB Học kỳ 2 lớp ĐHKK 13C - CS2 2021

 

развитие малого бизнеса
строительство и ремонт