vizh-CNendejako

          

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

           

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2021 trên toàn quốc như sau:

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Xem thêm: Thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tới các em học sinh, sinh viên quay trở lại Trường học trực tiếp theo kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021 như sau:

Xem thêm: Thông báo tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo thời khóa biểu học theo hình thức trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

chi tiết tại file đính kèm:

 

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021:

Links truy cập học theo hình thức trực tuyến: https://elearning.codienhanoi.edu.vn/

Xem thêm: Thông báo về việc giảng dạy và học tập hình thức online

Chuyên mục phụ

Thư viện ảnh