Phòng Đào Tạo Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội xin thông báo 

- Những HS-SV chưa lấy bằng Tốt Nghiệp THPT, Học Bạ Bản Chính và bằng Tốt Nghiệp trình độ Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng Nghề 

- Phòng Đào Tạo tổ chức trả Bằng Vào tất cả các ngày trong tuần

- Liên hệ: Cô Ngọc Anh

- Số điện thoại: 0915341683

Có danh sách kèm theo 

 

Thư viện ảnh