Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận hoạt động, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo giấy chứng nhận số: 05/BLĐTBXH-GCNHĐ ngày 10 tháng 5 năm 2017;

 

Theo công văn số 64/LĐTBXH – TCGDNN ng 08/01/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội về lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2018;

Trung Tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thực hiện tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cụ thể tại file đính kèm:

 

 

Thư viện ảnh