vizh-CNendejako

Danh sách thi đánh giá kỹ năng điều khiển tuần tự bậc 2 - theo tiêu chuẩn Nhật Bản tổ chức tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội từ ngày 25 đến 26 tháng 10 năm 2018

 

 

Thư viện ảnh