Được phép của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2018 Trung tâm Đánh giá Kỹ năng Quốc gia tại Trường Cao đẳng Cơ Điện Hà Nội (HCEM) đã phối hợp với Tập đoàn JTB Nhật Bản triển khai Chương trình đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng Bậc 2/Điều khiển tuần tự theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam. Qua đánh giá, cấp chứng chỉ Bậc 2/Điều khiển tuần tự cho các Cán bộ, Giáo viên, Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công nhân viên tại các đơn vị như Denso Manufacturing Vietnam co.,ltd; Canon Vietnam co.,ltd; Ricoh Imaging Products(Vietnam) co.,ltd; Hanacans JSC; Nikkiso Vietnam MFG co.,ltd; Tamsui Vietnam co. ltd và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp..., Chương trình được đánh giá là một trong các giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý và thúc đẩy kịp thời nâng cao hiệu quả làm việc, duy trì sản xuất tại các doanh nghiệp…

 

Năm 2019, Trung tâm Đánh giá Kỹ năng Quốc gia tại Trường Cao đẳng Cơ Điện Hà Nội(HCEM) phối hợp với Tập đoàn JTB Nhật Bản tiếp tục triển khai Chương trình đánh giá kỹ năng và cấp chứng chỉ Bậc 2/Điều khiển tuần tự (dùng PLC) theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

chi tiết tại file đính kèm

Thư viện ảnh