Nhằm giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ, CNVC Nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương. Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2019, tại hội trường CS1 ( Mai Dịch); Đảng bộ Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội tổ chức trang trọng “Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018”. Đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị. 

 

Không gian trang trọng nơi diễn ra hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW khóa XII tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nộ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú, chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo TW đã thông báo về các dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018) đã thảo luận những nghị quyết, kết luận và ban hành: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về " Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Quán Phú, chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo TW phát biểu tại hội nghị

Các Nghị quyết; Quy định; Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng. 

Đồng chí Nguyễn Quán Phú tin tưởng rằng với trí tuệ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ Nhà trường sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc quy chế học tập, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết. 

Đây là cơ sở tốt làm sâu sắc thêm nhận thức của mỗi đảng viên về các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giúp mỗi cá nhân tiếp tục tự nghiên cứu để viết thu hoạch và vận dụng làm tốt công việc và cương vị công tác của mình nhằm góp phần đưa nghị quyết vào thực tế một cách có hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ; Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ; Phó hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn đồng chí báo cáo viên đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng cho nên sau hội nghị này, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đưa nội dung hội nghị Trung ương 8 vào nội dung sinh hoạt của Đảng bộ nhà trường và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhà trường năm 2019.

Để các Nghị quyết, quy định và kết luận của hội nghị Trung ương 8 đi vào cuộc sống, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và của Nhà trường trong thời gian tới. 

Sau hội nghị, Đảng ủy nhà trường sẽ triển khai đến các chi bộ đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cá nhân.

Hội nghị đã diễn ra thành công và tốt đẹp. Qua hội nghị các đại biểu tham dự đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW khóa XII giúp cho các cán bộ đảng viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nội dung vào cuộc sống.

Sau hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW khóa XII. Đảng ủy Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội tổ chức “Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018”. Tại Hội nghị, đồng chí Đào Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Trong năm vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường và sự cố gắng, đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, Nhà trường đã tổ chức triển khai và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị, tổ chức của Trường luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Tổng kết công tác năm là dịp để Nhà trường khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục có nhiều bước phát triển mới trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở các thành tích đã đạt được, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 với một số nội dung trọng tâm: tập trung cải tiển công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; xác định mục tiêu đào tạo, tổ chức các chương trình và môn học có chất lượng cao; đẩy mạnh vai trò hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục, tăng cường hoạt động biên soạn các giáo trình, tập bài giảng; chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; đảm bảo cơ sở vật chất,...đặc biệt thay đổi nhận thức để tiếp cận cuộc cách mạng CN lần thứ 4 (CMCN 4.0). Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng bộ nhà trường trao tặng giấy khen, phần thưởng biểu dương các chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đồng Chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng giấy khen, phần thưởng biểu dương 3 chi bộ  Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 bao gồm: Chi bộ Phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán; Chi bộ P. Đào tạo – P. Hợp tác quốc tế; Chi bộ K. Động Lực

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Thế Quân – Phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng giấy khen, phần thưởng biểu dương 10 chi bộ Đảng hoàn thành tốt nghiệm vụ năm 2018.

Phòng CNTT&Truyền Thông HCEM - ICT

 

Thư viện ảnh