Được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019, chỉ tiêu 21 vị trí việc làm.

 

Chi tiết tại file đính kèm

Thư viện ảnh