vizh-CNendejako

           Năm 2019 nhà trường đã cử 08 giáo viên  tham gia các khóa đào tạo , bồi dưỡng tại CHLB Đức, nhằm tổ chức thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế  được chuyển giao từ CHLB Đức.

          Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cần tuyển giáo viên hợp đồng bổ xung năm học 2019-2020.

          Nội dung chi tiết tại file đính kèm

 

Thư viện ảnh