vizh-CNendejako

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông bảo tổ chức đánh giá và cấp Chứng chỉ Kỹ năng Điều khiển tuần tự (Lập trình PLC) theo tiêu chuẩn Nhật Bản:

Mẫu đơn đăng ký:

 

Thư viện ảnh