Hội đồng xét tặng danh hiệu " Nhà giáo ưu tú" Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến bó phiếu tín nhieeumj danh hiệu " Nhà giáo ưu tú" đối với Thầy giáo Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường:

развитие малого бизнеса
строительство и ремонт