vizh-CNendejako

Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - Trường Cao đằng nghề Cơ điện Hà Nội thực hiện tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cụ thể như sau:

 

file đính kèm mẫu đăng ký: 

Thư viện ảnh