vizh-CNendejako

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021:

Links truy cập học theo hình thức trực tuyến: https://elearning.codienhanoi.edu.vn/

 

 

Thư viện ảnh