Thời khóa biểu kỳ 2 - K12 Lớp chất lượng cao

Thời khóa biểu K11, K12 tại  cơ sở 1 và cơ sở 2 Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019Chi tiết tại liên kết đính kèm:

1. Khoa Kinh tế tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K9 ngày 28 – 29/05/2018

2. Khoa Cơ khí  tổ chức thi tốt nghiệp cho nghề CGKL + Hàn

3. Khoa Động lực tổ chức thi tốt nghiệp K9

4. Phòng Đào tạo:

- Thi tốt nghiệp K9 và TC45 ở 3 cơ sở

- Họp rà soát đánh giá chương trình đào tạo

- Xây dựng tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - 160 Mai DỊch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 ngày 9 tháng 5 năm 2018

Thời khóa biểu Khóa 11 Cơ sở 1 và Cơ sở 2 áp dụng từ ngày 11/9/2017

Chi tiết vui lòng xem liên kết dưới đây:

Thư viện ảnh