1. Khoa Kinh tế tổ chức hội giảng cấp khoa

2. Khai Mạc hội thi tay nghề cấp quốc gia

3. Khoa Sư phạm và giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh các lớp chứng chỉ sư phạm nghề nghiệp

Thư viện ảnh