Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng được sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước; Là trường đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội.

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

ĐÀO TẠO SƠ CẤP

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ