Thư gửi các bạn thí sinh cả nước đang quan tâm đến lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn trường để tiến bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức và nghề nghiệp.

 

Thưa các bạn, ở thời điểm này các bạn đang đứng trước rất nhiều cơ hội và nhiều sự lựa chọn cho con đường học tập, hơn nữa là nghề nghiệp và sự nghiệp sau này, có không ít bạn có điều kiện được các bậc Cha(mẹ) người thân có nhận thức và kinh nghiệm tốt đã định hướng, tư vấn cho các bạn lựa chọn được ngành nghề phù hợp, chọn được trường có thương hiệu, phù hợp với năng lực cá nhân và phù hợp với các điều kiện khác diễn ra trong khi học cũng như sau khi tốt nghiệp cho các bạn.

Xem thêm: Thư ngỏ gửi các bạn thí sinh