BỘ MÔN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT
vizh-CNendejako

1. Giới thiệu chung

Bộ môn chính trị và pháp luật thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có nhiệm vụ: Giảng dạy các môn học Chính trị, Pháp luật, Kinh tế chính trị, Luật kinh doanh, Pháp luật thương mại điện tử cho các hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp; Quản lý, bảo quản và sử dụng phòng tư liệu chuyên ngành; Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Nhà trường khi có yêu cầu.  

        Môn học của bộ môn trang bị cho HS-SV kiến thức hiểu biết về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm giúp các em có lập trường chính trị,tư tưởng vững vàng, hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống diễn biến và tự diễn biến; có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Cùng với các chuyên môn tay nghề được rèn luyện trong quá trình học tập, khi ra trường sẽ là những cử nhân, kỹ suthực hành toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…

 

 2. Cơ cấu tổ chức

Bao gồm : 15 cán bộ giáo viên

Trưởng bộ môn: Vũ Hồng Kỳ

Bí thư chi bộ, Phó trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Hạnh

  

Tập thể giáo viên Bộ môn Chính trị - pháp luật

3. Thành tích đạt được

     Bộ môn Chính trị và Pháp luật luôn đạt được nhiều thành tích cao như: Đơn vị luôn đạt các danh hiệu: Tập thể tiên tiến; Tập thể tiên tến xuất sắc, được Công đoàn ngành tặng bằng khen; tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh. 

       Bộ môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy và Ban giám hiệu giao, được Nhà trường và cấp trên khen thưởng:

Năm 2009: Bằng khen công đoàn ngành QĐ số 100 ngày 02/3/2009 của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Năm 2010: Bằng khen công đoàn ngành QĐ số 323 ngày 08/10/2010 của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Năm 2011: Bằng khen công đoàn ngành QĐ số 296 ngày 11/10/2011 của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Năm 2012: Bằng khen công đoàn ngành QĐ số 260/QĐ-BTV ngày 11/9/2013 của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Năm 2017: Bằng khen công đoàn ngành QĐ số 24  ngày 18//2017 của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Năm 2017: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT  QĐ số 4252/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/10/2017

4. Một số ảnh hoạt động

 

 

 

 5. Liên hệ 

Trưởng bộ môn: Vũ Hồng Kỳ                 Phó bộ môn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hotline : 0982316747                                   Hotline: 0912514228 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Thư viện ảnh