Phòng Kiểm định và đảm bảo chất lượng
vizh-CNendejako

         

  Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2010 theo quyết định số 3326/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sau gần 7 năm phát triển và trưởng thành, hiện nay đội ngũ cán bộ, công nhân viên của phòng gồm 09 cán bộ giáo viên. Tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 05 cán bộ, giáo viên có trình độ Thạc sĩ và 01 giáo viên đang học cao học.

              Cán bộ, giáo viên của phòng là một tập thể đoàn kết thống nhất, có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ, có kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

             Phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường theo các Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo trong nhà trường.

Nhiệm vụ của phòng:

Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo các Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi, kiểm tra các môn học/ mô đun đào tạo; tổ chức và giám sát các kỳ thi, kiểm tra kết thúc môn học, thi tốt nghiệp cho các khóa học, các hệ đào tạo.

Xây dựng các tiêu chí, phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên và tổ chức khảo sát thăm dò ý kiến của học sinh - sinh viên về chất lượng đào tạo nhằm đánh giá các mặt mạnh, mặt tồn tại, từ đó tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các giải pháp thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của nhà trường, các nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên; Tiếp nhận và đề xuất giải quyết, xử lý các loại đơn thư, hồ sơ liên quan đến công tác thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục khác trong chương trình và kế hoạch chung của nhà trường. 

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo phòng:

 

Thạc sĩ Trần Thọ Đàn

Bí thư chi bộ - Trưởng phòng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ Phạm Đức Cương

Phó trưởng phòng

 - Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:

Họ và tên Chức vụ Trình độ
Vũ Thị Vân Anh Giảng viên Đại học
Vũ Thị Bình Giảng viên Đại học
Lê Thị Diệp Giảng viên Thạc sĩ
Trần Thị Mai Oanh Giảng viên Đại học
Nguyễn Ngọc Vinh Giảng viên Đại học
Lê Khánh Dương Nhân viên Đại học

Những thành tích đã đạt được:

Từ ngày thành lập đến nay, Phòng Kiểm định và ĐBCL luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đem lại hiệu quả trong các hoạt động đào tạo, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó.

Với những thành tích đã đạt được, hàng năm tập thể phòng Kiểm định và nhiều cá nhân đã được các cấp khen tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý:

- Giải Nhất và giải Nhì Hội thi GVDG thành phố Hà nội năm 2012

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013, 2016.

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012, 2016.

 

Một số hình ảnh hoạt động của phòng.

Thư viện ảnh