PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
vizh-CNendejako

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống điện nước và các hoạt động dịch vụ. 

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tập sản xuất, nhà ăn, KTX HSSV, nhà ở tập thể của cán bộ CNV và giáo viên.

- Trang bị và tổ chức quản lý toàn bộ các trang thiết bị văn phòng phục vụ làm việc hàng ngày. Tổng hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra an toàn lao động.

- Tổ chức thực hiện các hình thức dịch vụ bếp ăn tập thể, căng tin để phục vụ cán bộ CNV - giáo viên và học sinh – sinh viên trong trường.

- Vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, cây bóng mát theo các khu vực được phân công, đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện công tác BHYT, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chăm lo sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh cho cán bộ giáo viên, CNV và học sinh – sinh viên toàn trường. Kiểm tra và kiến nghị với Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường của các đơn vị trong trường. 

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên quản lý KTX học sinh – sinh viên, quản lý tập thể cán bộ, CNV - giáo viên trong trường. Theo dõi và quyết toán việc sử dụng điện nước.

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên lập kế hoạch lao động cho học sinh - sinh viên các Khoa chuyên môn nhằm cải tạo cơ sở vật chất và môi trường cảnh quan sư phạm.

- Thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ trong trường.

- Quản lý và cung cấp hệ thống điện - nước phục vụ sinh hoạt trong các khu nhà làm việc, khu học tập, khu công cộng của trường.

II. Cơ cấu tổ chức phòng

* Lãnh đạo phòng

Ông Nguyễn Đức Hòa

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Đức Hiếu

Phó trưởng phòng

Ông Lê Tùng Lâm

Phó trưởng phòng

Nhân viên phòng: 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi T Phương Thảo

Nhân viên y tế

 

2

Nguyễn Thị Hường

Nhân viên y tế

 

3

Lê Quang Duẩn

Nhân viên

 

4

Hoàng Thị Hải

Nhân viên VSMT

 

5

Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên VSMT

 

6

Nguyễn Thị Hiếu

Nhân viên VSMT

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên VSMT

 

8

Nguyễn Thế Hiếu

Nhân viên

 

9

Luân Thị Dịu

Nhân viên VSMT

 

10

Mai Văn Sang

Nhân viên điện nước

 

11

Trần Quang Nam

Nhân viên điện nước

 

Thư viện ảnh