Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
vizh-CNendejako

 

  I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung Tâm đánh giá Kỹ năng ngề quốc gia, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 2016 theo Quyết định số: 175/QĐ-CĐNCĐ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội – nay là Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.   

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ năng và thực hiện tổ chức đánh giá kỹ năng thực hành nghề, kỹ năng nghề quốc gia, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho người lao động trên toàn quốc của các nghề: Điện công nghiệp; Hàn; Cắt gọt kim loại trên máy CNC; Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện và các nghề khác.

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

        .

HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

TS. Đồng Văn Ngọc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +84 903228154

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Luyện Quốc Vương

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +84 919 384 698

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Bùi Lê Hồng Trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +84 914 338 769

Qua nhiều năm tổ chức và đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia, Trung tâm đã thực hiện đánh giá cho hơn 1000 người lao động trên toàn quốc. 

Khai mạc kỳ đánh giá

 

Giám Khảo phổ biến quy chế thi cho thí sinh dự thi

Hàng năm Trung tâm thực hiện tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia ở cho các nghề: 

1. Nghề Điện công nghiệp - Tổ chức đánh giá ở các bậc kỹ năng; Bậc 1; Bậc 2; Bậc 3.

2. Nghề Hàn - Tổ chức đánh giá ở các bậc kỹ năng; Bậc 1; Bậc 2; Bậc 3.

3. Nghề Cắt gọt kim loại trên máy CNC - Tổ chức đánh giá ở các bậc kỹ năng; Bậc 1; Bậc 2; Bậc 3.

4. Nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện - Tổ chức đánh giá ở các bậc kỹ năng; Bậc 1; Bậc 2; Bậc 3.

 

Thí sinh dự thi phần kiến thức

 

Một số hình ảnh về thí sinh dự thi phần kỹ năng

 

 

Thí sinh chờ đến lượt dư thi kỹ năng

 

Bên cạnh công tác tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Trung tâm còn thực hiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng, bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn cho người lao động trên toàn quốc.

Thư viện ảnh