Đoàn thanh niên
vizh-CNendejako

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn Cầu Giấy. Trong những năm gần đây, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên.

Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trực tiếp quản lý 02 Liên chi đoàn (Đoàn cấp cơ sở) và 01 Chi đoàn Cơ quan với hơn 3.000 đoàn viên thanh niên trên 03 cơ sở đào tạo của trường.

Chức năng – nhiệm vụ

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nọi

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cấp cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cấp cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách; giúp ĐVTN nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Rèn luyên, bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội gồm 15 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.      

Đ/c Đồng Quang Trung

Bí thư

2.      

Đ/c Nguyễn Tùng Lâm

Phó Bí thư

3.      

Đ/c Ngô Thế Hưng

Phó Bí thư

4.      

Đ/c Đặng Song Hải

Ủy viên Thường vụ

5.      

Đ/c Tô Hương Ly

Ủy viên Thường vu

6.      

Đ/c Hà Vân Ánh

Ủy viên Ban chấp hành

7.      

Đ/c Hoàng Quang Đặng

Ủy viên Ban chấp hành

8.      

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương

Ủy viên Ban chấp hành

9.      

Đ/c Nguyễn Văn Dương

Ủy viên Ban chấp hành

10.  

Đ/c Trương Đức Giao

Ủy viên Ban chấp hành

11.  

Đ/c Dương Ngọc Khanh

Ủy viên Ban chấp hành

12.  

Đ/c Nguyễn Thiện Xuân Lộc

Ủy viên Ban chấp hành

13.  

Đ/c Đinh Gia Như

Ủy viên Ban chấp hành

14.  

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thùy

Ủy viên Ban chấp hành

15.  

Đ/c Lê Văn Trường

Ủy viên Ban chấp hành

 

Các thành tích đạt được:

Năm học 2019-2020: Được Thành Đoàn Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2019-2020”

Được Quận Đoàn Cầu Giấy tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối Cao đẳng trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm học 2019-2020”

Năm học 2016-2017: Được Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen “ Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô “ 

Năm học 2015-2016: Được TW Đoàn tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015-2016” 

Năm học 2014-2015: : Được TW Đoàn tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2014-2015”

Một số phong trào tiêu biểu:

1. Các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn nghệ

 

2. Các cuộc thi online

Hoạt động tình nguyện:

1. Tiếp sức mùa thi:

2. Phân loại nhu yếu phẩm gửi đồng bào miền Trung

3. Hỗ trợ tang lễ Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

4. Vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên trường học :

 

 

Thông tin liên hệ:

FaceBook: https://www.facebook.com/doantruongcaodangcodienhanoi

Đồng chí: Đồng Quang Trung - Bí thư Đoàn trường

Điện thoại: 0975839038

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh