Phòng CNTT và Truyền thông
vizh-CNendejako

     

Phòng công nghệ thông tin và truyền thông Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội – HCEM được thành lập căn cứ theo Quyết định số 4328/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội. 

     Phòng công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị truyền thông chính thức của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội và là đơn vị chủ trì thực hiện việc đảm bảo kỹ thuật, thông tin và truyền thông tuyên truyền quảng bá thương hiệu của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội.

 

Cơ cấu tổ chức của phòng:

 

ThS: Phan Thanh Hùng

Trưởng phòng

Điện thoại: 0988116696

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Dương Ngọc Khanh

Chuyên viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tô Hương Ly

Chuyên viên

Chuyên trách đoàn thanh niên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Thủy Trang

Chuyên viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Trần Trung

Nhân viên kỹ thuật

 

 

 

Các Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của phòng

Về Kỹ thuật:

- Thực hiện các công việc quản lý, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống, duy trì kết nối mạng IT nội bộ của từng cơ sở, kết nối hệ thống IT 3 cơ sở của trường thành hệ thống IT của trường và kết nối IT của trường với hệ thống IT ngoài trường (bao gồm hệ thống phần cứng, đường truyền của mạng internet; hệ thống phần cứng và đường truyền Camera chất lượng cao 4.0).

- Thực hiện đảm bảo kỹ thuật các thiết bị phục vụ sự kiện, truyền thông của nhà trường.

- Bảo trì, bảo dưỡng các máy tính công của các đơn vị phòng khoa và lãnh đạo nhà trường.

Về thông tin:

- Biên tập các tin bài phục vụ công tác tuyền thông của nhà trường, các sự kiện của Khoa đào tạo, các đoàn thể chính trị của nhà trường.

- Quản trị thông tin, kế hoạch công tác ngày, tuần, tháng, năm của từng cá nhân, của từng đơn vị, của BGH, của Hiệu trưởng trên các cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của nhà trường.

- Tiếp nhận thông tin, tin bài, kế hoạch công tác của các đơn vị trong trường để đăng và quản trị thông tin trên các cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của nhà trường.

Giúp Hiệu trưởng kiểm soát số lượng, chất lượng tin bài, thông tin của các đơn vị đăng trên các trang thông tin và mạng xã hội của nhà trường.

Quản trị webside, cổng thông tin điện tử, các fanpage của trường, của các đơn vị trong trường.

Quản trị webside, cổng thông tin điện tử của các đơn vị liên kết của trường, các đơn vị ngoài trường; (xã hội hóa dịch vụ). 

Về quản trị vàTruyền thông: 

-       Thực hiện ghi hình, chụp hình tất cả các hoạt động của các Khoa, Phòng, Ban giám hiệu, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường;

-        Biên tập các sản phẩm truyền thông, tin, bài, phóng sự, clip sự kiện phục vụ truyền thông;

-       Tham gia truyền thông các hoạt động đào tạo, các hoạt động dịch vụ khác của tất cả các đơn vị Phòng, Khoa trong trường;

-       Thực hiện các hoạt động liên kết truyền thông, sản xuất các sản phẩm truyền thông với các đơn vị liên kết và các đơn vị ngoài trường có nhu cầu; (xã hội hóa dịch vụ);

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

( Information and communications technology ICT – HCEM)

Địa chỉ: Tòa nhà B1; Cơ sở 1; Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội-HCEM.

 Số 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 32262575.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Thư viện ảnh