Giới thiệu
vizh-CNendejako

Hướng tới “Chất lượng - Hiệu quả - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiện đại – Phát triển bền vững

Được thành lập từ năm 1972, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đã phát triển từ một trường công nhân kỹ thuật lên thành trường Cao đẳng đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, hướng đến trường đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế trong tương lai gần;

Xem thêm: Thông điệp từ hiệu trưởng

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là trường trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng được sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước; Là trường đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội.

Xem thêm: Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, quan điểm phát triển

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo nhân lực ở các trình độ cao đẳng , trung cấp , sơ cấp  theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Xem thêm: Chức năng nhiệm vụ

Thông tin đang được cập nhật

Được sự lãnh đạo, quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, Ngành, Thành Phố và các Tổ chức chính trị, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC – giáo viên học sinh – sinh viên. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Xem thêm: Thành tích đạt được

Thư viện ảnh