Tầm nhìn và giá trị
vizh-CNendejako

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là trường trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng được sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước; Là trường đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội.

 Tầm nhìn: Trường là một trường trọng điểm quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, đã trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có uy tín trong nước, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế; Trường áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phát triển tư duy và khả năng thực hiện các kĩ năng từ cơ bản đến chuyên ngành, từ đơn giản đến hiện đại, chuyên nghiệp cho người học; Trường phát triển theo định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, nghiên cứu thực tiễn để phát triển đào tạo đảm bảo chất lượng đào tạo ngày một cao, liên tục phát triển để trở thành chất lượng cao.

Giá trị cốt lõi: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống, làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.

Năng động: Là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường cũng như người học cần có trong một thế giới việc làm, môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh đầy thách thức.

Sáng tạo: Là bản chất và là mục tiêu của nhà trường trong định hướng tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo nhằm kiến tạo, thúc đẩy phát triển tri thức, kĩ năng cho người học trong một xã hội đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ ở nước ta.

Trung thực: Là một phẩm chất quan trọng bậc nhất. Giáo dục và đào tạo phải trung thực, có như vậy mới đào tạo ra sản phẩm con người tốt cho xã hội.

Tinh thần trách nhiệm: Nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo ra sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng), cần phải có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc và cuộc sống.

Khả năng sống, làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập: Để sống và làm việc trong môi trường luôn cạnh tranh phát triển, Trường chú trọng đào tạo trình độ kiến thức và kĩ năng nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế, bên cạnh đó tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện, tăng cường đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng liên quan cho người học, tạo điều kiện cho người học nhiều cơ hội có việc làm, tạo việc làm và tìm kiếm việc làm.

Quan điểm phát triển: “Cùng nhau kiến tạo cơ hội”.

Giáo dục đào tạo nghề là nơi con người phát triển năng lực, tri thức và đặc biệt là các kĩ năng cũng như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các yếu tố này không tự nhiên đến, mà chúng cùng phải được chung sức xây dựng và phát triển. Do vậy, triết lí cùng nhau kiến tạo cơ hội để phát triển năng lực, tri thức, kĩ năng hay các phẩm chất khác luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng  Cơ điện Hà Nội đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng phát triển.

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội xác định các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trường là đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ. Trường hiện đang tổ chức đào tạo liên thông các cấp trình độ đến Đại học hệ chính qui. Đào tạo sư phạm dạy nghề cũng là một lợi thế của nhà trường để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại vào hoạt động đào tạo của trường.

                                                         Hiệu trưởng – Đồng Văn Ngọc

Thư viện ảnh