Thành tích đạt được
vizh-CNendejako

Được sự lãnh đạo, quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, Ngành, Thành Phố và các Tổ chức chính trị, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC – giáo viên học sinh – sinh viên. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

 Tập thể nhà trường liên tục được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành trung ương khen thưởng.

- Huân chương lao động hạng Ba               - Năm 1979

- Huân chương lao động hạng Nhì             - Năm 1992

- Huân chương lao động hạng Nhất           - Năm 1997

- Huân chương Chiến công hạng Ba          - Năm 1996

- Huân chương Độc lập hạng Ba                - Năm 2007

- Cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc của Thủ Tướng Chính phủ

- Cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc liên tục nhiều năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2004 – 2005.

- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào xanh sạch đẹp do Tổng liên đoàn Lao động tặng .

- Nhiều năm liền được tặng Bẳng khen của Tổng liên đoàn Lao động và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM. Năm 2007 được Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

- Cúp vàng "Đơn vị tiêu biểu Việt Nam năm 2009" tặng cho nhà trường và Hiệu trưởng.

-  Cúp vàng tiêu biểu đào tạo nguồn nhân lực trẻ 2011 tặng cho nhà trường và Hiệu trưởng.

- Nhiều phần thưởng của các Tổ chức chính trị cho Tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong trường.

- Hàng năm nhiều giáo viên đật giải cao nhất tại các hội thi, hội giảng và được các Bộ (Lao động TBXH, Bộ GD ĐT); Thành phố Hà Nội tặng nhiều Bằng khen và tôn vinh điển hình tiến tiến.

- Hàng năm Học sinh – Sinh viên (HSSV) của trường liên tục đạt thành tích cao nhất tại các hội thi dành cho HSSV như Robocon, thi tay nghề, thi sinh viên giỏi... được các Bộ, Thành phố Hà Nội khen thưởng và tôn vinh.

Thư viện ảnh