Thông báo chung
vizh-CNendejako
Up

Thông báo chung

CV thông báo đánh giá KNN QG 23.2.2021
CV Đánh giá kỹ năng nghề 2021
Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng
Tuyển dụng viên chức 2019
Thông báo tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ Kỹ năng Điều khiển tuần tự (dùng PLC) theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Thông báo kế hoạch bế giảng
Thông báo tổ chức đánh giá KNN tháng 8.2018
Quyết định công nhận kết quả đánh giá ĐCN 6.2018
Quyết định công nhận kết quả đánh giá CNC 6.2018
Lich thi Khoa Dien hoc ky 2 nam hoc 2017-2018 (CS1)
Lich thi Khoa Co khi. ky 2 nam hoc 2017-2018 (CS1)
Lich thi Khoa CNTT va Kinh te. ky 2 nam hoc 2017-2018 (CS1)
Lich thi Khoa CN O TO. hoc ky 2 nam hoc 2017-2018 (CS1)
Lich thi khoa 11. hoc ky 2 nam hoc 2017-2018 (CS2)
 
 
Powered by Phoca Download

Thư viện ảnh