vizh-CNendejako

Hoạt động team building nằm trong chuỗi các sự kiện hướng đến ngày kỷ niệm “50 năm thành lập trường”.

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG TEAM BUILDING HCEM “HÀNH TRÌNH KẾT NỐI”

Chuyên mục phụ

Thư viện ảnh