vizh-CNendejako

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo kết quả cuộc thi " Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19" như sau:

Xem thêm: Tổng hợp cuộc thi: " Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19"

Thư viện ảnh