Tin tức - Sự kiện
vizh-CNendejako

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường như sau

Xem thêm: Thông báo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, và những biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống...

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo kết quả cuộc thi " Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19" như sau:

Xem thêm: Tổng hợp cuộc thi: " Tìm hiểu kiến thức phòng, chống COVID-19"

Chuyên mục phụ

Thư viện ảnh