vizh-CNendejako

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2021-2022

           

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao năm học 2021-2022;

          Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10-THPT, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội giao;

           Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Trung học phổ thông-Cao đẳng năm 2021 trên toàn quốc như sau:

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh Trung học phổ thông - Cao đẳng năm học 2021-2022

          

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

           

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2021 trên toàn quốc như sau:

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Xem thêm: Thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tới các em học sinh, sinh viên quay trở lại Trường học trực tiếp theo kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021 như sau:

Xem thêm: Thông báo tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo thời khóa biểu học theo hình thức trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

chi tiết tại file đính kèm:

 

Chuyên mục phụ

Thư viện ảnh