Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 ‘’ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vizh-CNendejako

Ngày 04 tháng 04 năm 2018. Tại hội trường CS1 ( Mai Dịch); Đảng bộ Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 ‘’ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ‘’cho toàn thể Đảng viên và quần chúng Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội. Đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp; Trưởng phòng lý luận chính trị ban tuyên giáo thành ủy đã chuyển tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể Đảng viên và quần chúng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội một cách hấp dẫn, lôi cuốn bằng những minh chứng, dẫn chứng cụ thể sinh động. Thông qua những nội dung đó đồng chí mong muốn truyền tải thông điệp của TƯ Đảng tới các cán bộ Đảng viên và quần chúng nhà trường, những người đứng đầu cần phải học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, sẵn sàng đối thoại với tinh thần cầu thị sao cho quần chúng dám nói thẳng, nói thật và nói hết…

Đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp; Trưởng phòng lý luận chính trị ban tuyên giáo thành ủy chuyển tải nội dung nghị quyết tại hội nghị

 

Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ; Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ; Phó hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 nên sau hội nghị, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Trường với những nội dung thiết thực, phù hợp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, chi bộ, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, HSSV Nhà trường. 

 

Hội nghị đã diễn ra thành công và tốt đẹp. Qua hội nghị các đại biểu tham dự đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho các cán bộ đảng viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nội dung vào cuộc sống.

Đại biểu tham dự là đảng viên và quần chúng Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội

Đại biểu tham dự là đảng viên và quần chúng Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội

Không gian hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

Phòng CNTT&Truyền Thông - ICT

 

Thư viện ảnh