KHAI MẠC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022
vizh-CNendejako

Sáng ngày 30/05/2022, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tổ chức chương trình khai mạc trực tuyến “Hội giảng cấp Trường năm học 2021-2022”.

Không gian chương trình

Dự lễ khai mạc có thầy Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường.

Cùng các thầy trong ban giám hiệu, ban tổ chức, các phòng, khoa và toàn thể các giảng viên trong các tiểu ban (trực tuyến).

Thầy Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội giảng cấp Trường năm học 2021-2022.

Hội giảng cấp Trường là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thường niên của Nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học nhằm tạo điều kiện để giảng viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT nhằm phát huy năng lực nghiệp vụ sư phạm vào hoạt động giảng dạy trong Nhà trường.

Đây cũng là tiêu chí tôn vinh giảng viên dạy tốt, lựa chọn những giảng viên tiêu biểu tham gia hội giảng các cấp.

Xin chúc sức khỏe toàn thể hội thi, chúc các thầy cô giảng viên đạt thành tích cao nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.

Phòng CNTT và Truyền thông.

 

Thư viện ảnh