HOẠT ĐỘNG TEAM BUILDING HCEM “HÀNH TRÌNH KẾT NỐI”
vizh-CNendejako

Hoạt động team building nằm trong chuỗi các sự kiện hướng đến ngày kỷ niệm “50 năm thành lập trường”.

Tập thể team building HCEM

Ngày 04/11/2022, Công Đoàn Nhà trường đã tổ chức hoạt động Team Building "Hành trình kết nối" - Các trò chơi “Chuyền bóng bằng máng”, “Chuyền bóng bằng lưng”, “Nhảy bao bố đôi”, “Dịch chuyển vòng”, “Vượt chướng ngại vật” và Chương trình văn nghệ. 

Trò chơi “Chuyền bóng bằng máng” (1)

Trò chơi “Chuyền bóng bằng máng” (2)

Trò chơi “Nhảy bao bố đôi”

Trò chơi “Vượt chướng ngại vật”

 Trò chơi “Dịch chuyển vòng”

Thông qua Team Building, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, hỗ trợ, đoàn kết với nhau để hoàn thành xuất sắc mục tiêu công việc. Tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các công đoàn viên sẽ là điểm mấu chốt để giúp cho tập thể công đoàn được hoàn thiện hơn, góp phần tạo nên tập thể công đoàn Trường HCEM: đoàn kết, gắn kết và phát triển. 

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Công đoàn Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Tổ văn hóa

 đàn và hát bài “Và tôi cũng yêu em”

Cô Hoàng Phương Thảo – Công đoàn Khoa CNTT  & Phòng CNTT, TT và Phòng Kiểm định & Đảm bảo chất lượng “múa Trung Hoa” 

Hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà trường, gắn kết viên chức - người lao động của nhà trường thông qua các hoạt động phong trào tập thể. 

Múa hát tốp ca – Công đoàn Khoa Kinh tế

Thông qua phong trào thi đua đây cũng là cơ hội khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân viên chức - người lao động của Nhà trường có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích.

 

Thư viện ảnh