vizh-CNendejako

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - 160 Mai DỊch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 ngày 9 tháng 5 năm 2018

Thư viện ảnh