CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAMSUNG
vizh-CNendejako

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phối hợp cùng với Công ty Samsung Việt Nam tổ chức cương trình học bổng Samsung. Tham gia chương trình này, các bạn sinh viên có cơ hội nhận gói học bổng là được tài trợ học phí học kỳ 5. Thực tập và làm việc chính thức tại Samsung từ học kỳ 6.

Vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ viếc làm nhà trường để biết thêm chi tiết.

 

Thư viện ảnh