Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu sắc, bên cạnh sự hợp tác là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt;

Xem thêm: Hợp tác quốc tế trong GDNN:Cơ hội và tiềm năng phát triển

Nhận lời mời của ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, vào ngày 20 tháng 04 năm 2015, ông Brent Neilson, Giám đốc Công ty Tư vấn kinh doanh và nhập cảnh Neilson đã có chuyến thăm và làm việc tại Cơ sở 1 của Trường.

Xem thêm: Hợp tác giữa trường Cơ điện Hà Nội và New Zealand

Từ năm 2014 đến nay nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các trường, doanh nghiệp trên toàn cầu.

Xem thêm: Hợp tác giữa trường Cơ điện Hà Nội và Đại học Vision Hàn Quốc

Thư viện ảnh