Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2008 theo quyết định số 746 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Sau gần 10 năm phát triển, hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy và kỹ thuật viên của Khoa gồm 17 thành viên, bao gồm 7 thạc sỹ, 6 cử nhân và 4 kỹ thuật viên.

Xem thêm: Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện – Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội là một trong những khoa chuyên môn đầu ngành của trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Khoa Điện đã đào tạo được trên 10.000 Học sinh – Sinh viên. Khoa  không ngừng lớn mạnh cả về qui  mô và chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội.

Xem thêm: Khoa Điện

I. Chức năng.

Tham mưu, giúp Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy ,nghiên cứu khoa học lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề Công nghệ ôtô; Cơ điện nông thôn, Vận hành máy thi công theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của nhà Trường

Các ngành đào tạo của Khoa: Công nghệ Ôtô; Cơ điện Nông thôn; Vận hành máy thi công. Trong đó nghề trọng điểm quốc tế: Công nghệ Ôtô

Xem thêm: Khoa Động lực

Thông tin đang được cập nhật

Khoa Kinh tế là một khoa tương đối trẻ so với lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Khoa được thành lập tháng 11 năm 2007 trên cơ sở bộ môn Kinh tế với chức năng nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề Kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tài chính tín dụng, marketing thương mại, thương mại điện tử, công tác xã hôi, quản lý kinh doanh điện.

Xem thêm: Khoa Kinh tế

Thư viện ảnh