Tin tức HCEM

           Năm 2019 nhà trường đã cử 08 giáo viên  tham gia các khóa đào tạo , bồi dưỡng tại CHLB Đức, nhằm tổ chức thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 ...

Thứ ba, 16 Tháng 4 2019
Đọc tiếp
Hide Main content block

Thư viện ảnh