Chiều hôm qua, ngày 14/6/2019  tại Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Việt Nam) và Học viện BoxHill (Australia) tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm bồi dưỡng giáo viên Việt – Úc nhằm bồi dưỡng những giáo viên dạy nghề đạt trình độ quốc tế về giáo dục nghề nghiệp, phục vụ tốt hơn việc giảng dạy để đào tạo các sinh viên nghề được quốc tế.

Xem thêm: Lễ ra mắt Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên Việt – Úc

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - HCEM diễn ra " Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội và Công ty Cổ phần Việt Chuẩn về việc hỗ trợ đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho Sinh viên".

Xem thêm: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội và Công ty Cổ phần Việt Chuẩn về...

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nhà ăn, căng tin cơ sở 1:

Xem thêm: Thông báo lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nhà ăn, căng tin cơ sở 1

Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng thông báo điều chỉnh vị trí tuyển dụng năm 2019

Xem thêm: Thông báo điều chỉnh vị trí tuyển dụng năm 2019

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội vinh dự được VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia chương trình Người được chọn 2019, chương trình được phát sóng trên kênh VTV6 và VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam.

Xem thêm: Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình “Người được chọn HCEM – 2019”

Chuyên mục phụ

Thư viện ảnh