Căn cứ vào Kết quả thi tốt nghiệp và biên bản họp Hội đồng xét công nhận tốt công nhận tốt nghiệp của các lớp cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 45, Nhà trường tổ chức trả giấy chứng nhận tốt nghiệp; bảng kết quả học tập toàn khóa và học bạ, bằng tốt nghiệp THPT (bản chính).

Chi tiết tại file đính kèm:

Thư viện ảnh