vizh-CNendejako

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tới các em học sinh, sinh viên quay trở lại Trường học trực tiếp theo kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021 như sau:

 

Thư viện ảnh