vizh-CNendejako

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra thực tế, nhằm đảm bảo  đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh - sinh viên, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo như sau:

Thư viện ảnh